Rijswijks Dagblad | Verkenner Sjaak van der Tak aan de slag

Verkenner Sjaak van der Tak aan de slag

mainImage
Verkenner Sjaak van der Tak aan de slag

Sjaak van der Tak, oud burgemeester van de gemeente Westland gaat als verkenner in de gemeente Rijswijk de gesprekken voeren met de politieke partijen. Alle lijsttrekkers hebben in onderling overleg besloten hem als verkenner te vragen. Met deze opdracht wordt een eerste stap gezet in de coalitievorming.

De gezamenlijke partijen hebben de volgende opdracht geformuleerd:

‘Te onderzoeken welke programmatische mogelijkheden er zijn om te komen tot de vorming van een toekomstbestendig college”.

Eerste gespreksronde
De verkenner legt in de eerste gespreksronde alle afzonderlijke fracties de volgende vragen ter bespreking voor:

1. Hoe beoordeelt u de verkiezingsuitslag?

2. Welke programmatische overeenkomsten (en sterk uiteenlopende verschillen) worden geconstateerd in de verkiezingsprogramma’s?

3. Welke mogelijkheden worden gezien voor de vorming van een coalitie en de samenstelling van een nieuw college?

Werkzaamheden
Vanaf dinsdag 27 maart jl. is de heer Van der Tak aan het onderzoeken hoe de partijen denken over de totstandkoming van een stabiele coalitie, die kan rekenen op ruime steun in de raad van de gemeente Rijswijk. Aan de informateur is verzocht de opdracht op korte termijn uit te werken en de uitkomst ervan te voorzien van een advies over de te nemen vervolgstappen.

De heer Van der Tak (1956) was van 1 september 2004 tot 1 oktober 2017 burgemeester van de gemeente Westland. Van 1996 tot 2004 was hij wethouder van de gemeente Rotterdam. Thans is hij voorzitter LTO glaskracht Nederland.


Foto: Digitaal Dagblad