Vergoeding voor fractievoorzitters en zware commissies omhoog

mainImage
Vergoeding voor fractievoorzitters en zware commissies omhoog

De vergoeding voor raadsleden die fractievoorzitter zijn, gaat omhoog. Ook de vergoeding voor het lidmaatschap van zware commissies die extra tijd en werkzaamheden vergen van raadsleden gaat omhoog. Dit meldt de website www.raadsleden.nl  Dit besluit is vastgelegd in het nieuwe zogeheten geharmoniseerde rechtspositiebesluit voor raadsleden, wethouders, burgemeesters en anderen dat deze maand in het Staatsblad is bekend gemaakt.

Een raadslid dat lid is van een vertrouwenscommissie voor het zoeken van een nieuwe burgemeester krijgt voor de duur van de commissie een toelage van 120 euro per maand. Datzelfde bedrag geldt ook voor raadsleden die lid zijn van een Rekenkamercommissie.

Raadsleden die lid zijn van een onderzoekscommissie of enquêtecommissie krijgen voor de periode dat de commissie zijn werkzaamheden verricht ook een vergoeding. Over de hoogte van de vergoeding voor deze werkzaamheden als raadslid zijn wel richtlijnen gegeven, maar nog geen vaste bedragen. Dat dient per verordening door de raad te worden geregeld.

Fractievoorzitters hebben ook te maken met extra werkzaamheden vanwege hun functie als eerste man of vrouw van hun fractie. Daarom is de afspraak gemaakt dat fractievoorzitters voor de duur van de uitoefening van het fractievoorzitterschap een toelage krijgen van 70 euro per maand. Dit bedrag wordt verhoogd met 10 euro voor elk raadslid dat de fractie telt.

Bron: Raadsleden.nl

 


Foto: Digitaal Dagblad