Rijswijks Dagblad | Sjaak van der Tak verkenner nieuw college

Sjaak van der Tak verkenner nieuw college

mainImage
Sjaak van der Tak verkenner nieuw college

Nu de voorlopige uitslagen van de verkiezingen bekend zijn hebben de lijstrekkers in onderling overleg besloten een verkenner te vragen om zo het proces te starten om te komen tot een nieuw college. Hiervoor is de voormalige burgemeester van Gemeente Westland de heer Sjaak van der Tak bereid toe gevonden. Na de definitieve vaststelling van de verkiezingsuitslag worden de verkenningsgesprekken gestart.


Foto: Digitaal Dagblad