Rijswijks Dagblad | RijswijksBelang stelt raadsvragen na uitspraak Mr. Frank Visser

RijswijksBelang stelt raadsvragen na uitspraak Mr. Frank Visser

mainImage
RijswijksBelang stelt raadsvragen na uitspraak Mr. Frank Visser

Het net in de raad verkozen RijswijksBelang laat zich direct gelden. De partij heeft diverse schriftelijke vragen gesteld aan het college over het conflict tussen woningbouw corporatie Vidomes en bewoners uit de Artiestenbuurt. Ook Mr Frank Visser van het SBS televisieprogramma ‘Mr Frank Visser Rijdt Visite’, liet zijn licht erover schijnen en hij oordeelde in het voordeel van de bewoners. RijswijksBelang wil weten wat de gemeente met deze uitspraak gaat doen.

Valt het onderhoud dat woningbouw corporatie Vidomes pleegt aan de Hoogkamerlaan en omgeving nu onder ‘groot onderhoud’ of onder ‘renovatie? Daarover doet Mr Frank Visser in het SBS televisieprogramma ‘Mr Frank Visser Rijdt Visite’ vanavond/maandagavond uitspraak. Het is echter al bekend dat hij vindt dat het renovatie betreft. Dat betekent concreet dat de bewoners een veel grotere vergoeding krijgen. Dat verschil kan oplopen tot zo'n €5000. RijswijksBelang liet de volgende berekening los op de zaak:

Vergoeding voor bewoners bij groot onderhoud, zoals Vidomes dat wil:
€120 per week aan div. onkosten. ( gemiddeld 4 weken = €480 totaal)
€100 voor onkosten raambekleding.
€100 voor onkosten keuken aanpassingen.
€220 onkosten vloer.
Maakt in totaal €900

Bewoners uit de Artiestenbuurt hebben Mr Frank Visser ingeschakeld aangezien het volgens hen zou gaan om een renovatie. Bij een renovatie hebben de bewoners wettelijk recht op een vergoeding van €5910. Na de tv opnames werd duidelijk dat het volgens rechter Mr Frank Visser het met hen eens is en het hier gaat om een renovatie. RijswijksBelang heeft daarom de volgende vragen aan het college gesteld:

Is het College het met RijswijksBelang eens dat woningbouw corporatie Vidomes de bewoners die hun huis hebben verlaten of moeten gaan verlaten na de uitspraak van Mr. Frank Visser recht hebben op de wettelijke verhuiskostenvergoeding van €5910 ?

Is het College bereidt er op toe te zien of woningbouwcorporatie Vidomes zich gaat houden aan de uitspraak van Mr. Visser en deze bewoners doet toekomen waar ze recht op hebben?

Is het College het met RijswijksBelang eens dat er met onderhoud/renovatie projecten waarbij bewoners uit Rijswijk te maken krijgen, meer steun vanuit de gemeente mogen verwachten d.m.v. aangestelde contactpersonen vanuit de gemeente voor vragen en of bemiddeling.

RijswijksBelang heeft kunnen constateren dat er bij dit project, stoepen en toegangswegen vol met bouwmateriaal hebben gestaan, dat zou betekenen dat als er hulpdiensten nodig waren geweest elders in de straat die nog wel bewoond zijn, de hulpdiensten niet ter plaatse konden komen.

Bent u het met RijswijksBelang eens dat hiervoor in de toekomst in het belang van de Rijswijkse burger anders gehandeld zal moeten worden?


Foto: Digitaal Dagblad