Rijswijk vergeten bij onderzoek milieueffecten Rotterdamsebaan

mainImage
Rijswijk vergeten bij onderzoek milieueffecten Rotterdamsebaan

Rijswijk is niet meegenomen in het onderzoek naar de milieueffecten naar aanleiding van de aanleg van de Rotterdamse baan. Menno van Enk van het CDA Rijswijk heeft bij wethouders Marloes Borsboom en Bjorn Lugthart dan ook om opheldering en actie gevraagd.

Het CDA is op zijn zachts gezegd nogal verbaasd over het ontbreken van gegevens over de milieueffecten  voor Rijswijk in de Monitoringsrapportage MER Rotterdamsebaan. “Dat juist de Haagweg in Rijswijk belangrijk onderdeel moet zijn in het onderzoek, is klip en klaar”, zeggen de lokale christen democraten. “De Haagweg is immers al een probleemgebied met de overlast van de dagelijkse files. Dat deze files mede veroorzaakt worden door de overhaast uitgevoerde wegversmalling in Rijswijk blijkt wel uit het rapport; de intensiteit van het verkeer blijkt ondanks de versmalling, namelijk toch toegenomen.”

Het verkeer dat Rijswijk binnenkomt via de Haagweg is volgens het CDA flink toegenomen, namelijk tussen 8% en 22%. En dat heeft volgens Van Enk gevolgen voor de luchtkwaliteit in Rijswijk. “De conclusie kan dan niet anders zijn dan dat stikstofmetingen in Rijswijk veel hoger uitslaan”, aldus de CDA-er. “Het is daarom een enorme misser dat alleen op de Binkhorst en de Rijswijkse weg in Den Haag is gemeten en niet op de Haagweg in Rijswijk.”

Het CDA vraagt het College dan ook om alsnog het Haagse onderzoek uit te breiden naar de milieubelasting in Rijswijk en in regionaal verband maatregelen tegen de verkeersoverlast en luchtverontreiniging te nemen. Van Enk spoorde de wethouders aan om aan de slag te gaan en minder met de rug naar Den Haag en de regio te opereren.


| Foto: Digitaal Dagblad