Rijswijk houdt anderhalve ton over aan 2017

mainImage
Rijswijk houdt anderhalve ton over aan 2017

Ondanks forse bezuinigingen op jeugdzorg en uitkeringen heeft Rijswijk het jaar 2017 afgesloten met een positief saldo van ongeveer anderhalve ton. Dat staat in de Jaarrekening 2017, die het college heeft aangeboden aan de gemeenteraad welke op 3 juli wordt besproken.

In 2017 bedroegen de inkomsten en uitgaven van de gemeente ongeveer 165,5 miljoen euro. Dit is uitgegeven aan grote thema’s als openbare orde en veiligheid, verkeer en vervoer, economie, onderwijs, wonen, sport, cultuur, recreatie en het sociaal domein.

In 2017 is er fors in de stad geïnvesteerd. De gemeentelijke dienstverlening is verder verbeterd, zo zijn de publieksbalies langer en vaker open. De gemeente investeerde in de integrale aanpak van criminaliteit door onder andere de inzet op buurtpreventie. Daarnaast is de herinrichting van de Generaal Spoorlaan en de Frans Halskade gestart met een uitgebreid participatietraject. In RijswijkBuiten werd verder gebouwd met veel duurzame woningen. Ook werd de wijk ontsloten met een busverbinding en kreeg ze haar eerste permanente school: Kindcentrum BuitenRijck.

Impuls
Armoedebestrijding kreeg een verdere impuls, evenals  volksgezondheid met de doorontwikkeling van onder andere Happy fit. Extra aandacht was er voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt, door bijvoorbeeld de oprichting van het WerkgeversServicePunt. En het verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed ging ook in 2017 verder. Speciale aandacht was er ook voor ondersteuning van initiatieven uit de samenleving, waar een platform voor opgericht is: Loket Stadskracht.

Naast deze plannen is er ook een aantal grote projecten opgestart of verder gebracht. Denk hierbij aan het toekomstige sportcomplex aan de Burgemeester Elsenlaan, het Huis van de Stad, de herinrichting van het Bogaardplein en de transformaties van de Plaspoelpolder en het Wilhelminapark.

“Investeren”
Wethouder Financiën Björn Lugthart is tevreden met de behaalde resultaten. "We hebben een goede financiële positie, waardoor we hebben kunnen investeren in de stad. Daarnaast hebben we tegenvallers kunnen opvangen zoals op de jeugdzorg en de uitkeringen, zonder dat we op kwaliteit hebben moeten inleveren.  De onroerendezaakbelasting (OZB) is ook dit jaar niet gestegen. Kortom, Rijswijk kan tegen een stootje. Hiermee hebben we een goede basis gelegd voor de komende periode. Het nieuwe college kan straks goed van start.“


Foto: Digitaal Dagblad