Raadsvragen over beleefbaarheid van Rijswijks cultureel erfgoed

mainImage
Raadsvragen over beleefbaarheid van Rijswijks cultureel erfgoed

“Veel van het Rijswijkse culturele erfgoed is niet te beleven”,  zegt raadslid Romke Jan de Vries in een brief die vanmiddag aan het gemeentebestuur wordt gestuurd. Rijswijk kent vele historische plekken maar de manier waarop deze worden bekend gemaakt, stoort de politicus van GroenLinks. “Steeds op dezelfde manier, namelijk door informatiebordjes. Daardoor is de beleefbaarheid ver te zoeken.”

“Rijswijk is rijk aan cultureel erfgoed: oude gebouwen, kunstwerken en landschappen, je vindt het hier allemaal”, aldus De Vries. “Onder onze voeten wemelt het van de archeologie en verhalen over voorouders. Al deze resten van onze historie bepalen samen met de inwoners de Rijswijkse identiteit en zijn medebepalend voor een prettige omgeving om te werken, wonen en recreëren.”

Op diverse plekken in Rijswijk is cultureel erfgoed zichtbaar gemaakt; de waterput in Oud-Rijswijk, de Naald, het Jaagpad langs de Vliet of een historische wandeling. ‘Zichtbaar en beleefbaar maken’ is ook een van de doelen van het gemeentelijk cultureel erfgoedbeleid. Het huidige College schreef in haar collegewerkprogramma 2018-2022: “We zetten in op het ‘zichtbaar maken’ en ‘beleefbaar maken’ van het cultureel erfgoed.” En hier wringt het volgens De Vries. Volgens het GroenLinks raadslid worden de historische plekken echter meestal bekend gemaakt op dezelfde manier, namelijk door informatiebordjes, waardoor de beleefbaarheid ver te zoeken is.

Het raadslid wil dat het Rijswijks culturele erfgoed toegankelijker en beleefbaarder wordt voor inwoners en zeker de jeugd. Dit kan bijvoorbeeld door een klimrek in de vorm van een bronstijdboerderij of een trekvlot in het Wilhelminapark vormgegeven als een Romeinse boot. Er moet meer diversiteit aangebracht worden in de zichtbaarheid en beleefbaarheid. Verder vraagt De Vries: “Wat gaat het College bijvoorbeeld doen om bodemschatten als inspiratiebron voor eigentijdse ontwerpen op bijvoorbeeld het gebied van landschap, kunst en stedenbouw te gebruiken?” Ook wil GroenLinks weten of en hoe het College het cultureel erfgoed gaat gebruiken om Rijswijk te profileren en de aantrekkingskracht te vergroten.


Foto: Digitaal Dagblad