Rijswijks Dagblad | Oproep Kinderombudsvrouw aan nieuwe raadsleden

Oproep Kinderombudsvrouw aan nieuwe raadsleden

mainImage
Oproep Kinderombudsvrouw aan nieuwe raadsleden

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer roept de nieuwe raadsleden van gemeenten, en dus ook de twintig nieuwe vertegenwoordigers in de Rijswijkse gemeenteraad, op om kinderen en jongeren te betrekken bij de plannen en de uitvoering van hun beleid. Daarbij zouden kinderen een vast aanspreekpunt moeten krijgen voor al hun hulpvragen.


De problemen waar veel kinderen mee kampen worden volgens haar nu vaak ,,geïsoleerd'' aangepakt. ,,Dit terwijl deze kinderen en jongeren vaak te maken hebben met een stapeling van problemen. Zo krijgen kinderen die in armoede leven vaker jeugdhulp dan andere kinderen. En kinderen die met jeugdhulp te maken hebben, kunnen dezelfde kinderen zijn die onder kindermishandeling lijden'', aldus Kalverboer.


Gemeenten hebben de afgelopen jaren steeds meer taken en verantwoordelijkheden gekregen op het gebied van jeugdzorg. ,,Heb oog voor kinderen en jongeren en betrek hen bij jullie werk'', luidt de boodschap van de Kinderombudsvrouw.


Haar oproep wordt gesteund door tien jongerenorganisaties, waaronder JeugdWelzijnsBeraad, Jongerentaskforce Augeo en JOB.


Bron en foto: ANP


Foto: Digitaal Dagblad