Onafhankelijk Rijswijk kritisch over herinrichting Delftweg

mainImage
Onafhankelijk Rijswijk kritisch over herinrichting Delftweg

Binnenkort start de gemeente Rijswijk met de herinrichting van de Delftweg als fietsstraat. Met het oog op het groeiende aantal verkeersongevallen in Rijswijk, kijkt Onafhankelijk Rijswijk met een kritische blik naar deze ontwikkeling.

Dat een herontwikkeling van de Delftweg nu plaatsvindt, is een logische stap, zegt de partij op haar website. Dit omdat ook andere voorzieningen langs de Delftweg gelijktijdig worden aangepakt: de trambaan moet worden aangepast, water- en gasleidingen moeten worden vervangen en de oever van de Vliet moet worden aangepakt. De Delftweg wordt ingericht als een zogenaamde fietsstraat, een fietsroute waarop ook auto’s zijn toegestaan. Onafhankelijk Rijswijk is hier niet onverdeeld positief over. Het betekent namelijk dat fietsverkeer en gemotoriseerd verkeer met elkaar worden vermengd, met alle gevaren van dien. OR vindt dat fietsers veiliger zijn in de bestaande situatie.

De partij baseert de mening op onderzoek waaruit blijkt dat asfalt uitnodigt tot harder rijden, zeker als het een rechte weg betreft. Met voorzieningen zoals de Rijswijkse golfbaan en restaurant Niven is de aanwezigheid van auto’s een zekerheid. Het snelheidsverschil tussen auto’s en fietsers is minder groot dan in andere straten en inhaalacties dragen niet bij aan een veiliger situatie. Verder wijst het onderzoek uit dat het werkelijke gedrag van automobilisten op fietsstraten vaak niet overeenkomt met het gewenste gedrag.

Onafhankelijk Rijswijk wil dat de verkeersveiligheid op de Delftweg na herinrichting zorgvuldig wordt gemonitord en dat voldoende snelheidsbeperkende elementen in de weg worden aangebracht. De situatie wordt door de partij scherp in de gaten gehouden.


| Foto: Digitaal Dagblad