Nieuwe woningen onderdeel van afspraken Rijswijk en woningcorporaties

mainImage
Nieuwe woningen onderdeel van afspraken Rijswijk en woningcorporaties

De gemeente Rijswijk heeft met de woningcorporaties Rijswijk Wonen en Vidomes en de organisaties van huurders afgesproken dat er 716 nieuwe woningen worden gebouwd. Dit is onderdeel van een pakket aan afspraken onder de noemer ‘Lokale Prestatieafspraken 2019-2022’.

In deze prestatieafspraken zijn er naast de hoeveelheid sociale woningbouw ook deals over leefbaarheid en duurzaamheid welke jaarlijks tegen het licht worden gehouden.

De Lokale Prestatieafspraken 2019-2022 werden op 12 december ondertekend door de betrokken partijen. Namens de gemeente ondertekende wethouder wonen Armand van de Laar. “De groei van Rijswijk zet de komende jaren door. Om aan de vraag naar huisvesting te voldoen maakt de gemeente samen met de corporaties afspraken over renovatie en nieuwbouw”, aldus Armand van de Laar.

Er wordt d prioriteit aangegeven aan betaalbaarheid en beschikbaarheid, zorg, duurzaamheid, en leefbaarheid. Voor 2019 zijn onder meer de volgende afspraken gemaakt:


  • De corporaties bouwen tot en met 2022 in totaal 716 nieuwe woningen;

  • De gemeente houdt vast aan regionale afspraken voor wat betreft de sociale voorraad in Rijswijk;

  • De wijk Te Werve wordt focuswijk. Via een integrale aanpak worden ontwikkelingen op elkaar afgestemd, denk hierbij aan: nieuwbouw van woningen, infrastructurele werken en de uitvoering van de energietransitie;

  • De huidige pilot flatcoach wordt met één jaar verlengd tot begin 2020;

  • Verhuren van maximaal 35 woningen in 2019 voor begeleid wonen aan cliënten van een zorginstelling;

  • In de periode tot en met 2022 gaat Rijswijk Wonen ruim 1100 en Vidomes circa 500 woningen verduurzamen. De woningcorporaties zijn een belangrijke partij in de energietransitie en klimaatadaptatie;

  • De gemeente coördineert de gezamenlijke aanpak van hennepkwekerijen en drugscriminaliteit.


Op foto: Van links naar rechts: Daphne Braal (directeur Vidomes), Armand van de Laar (wethouder), Kees Karsten (directeur Rijswijk Wonen), Emmy Meurs (voorzitter Bewonersvereniging Rijswijk, BVR), Sylvie Seubert (voorzitter huurdersraad Vidomes).

Bron: Gemeente Rijswijk


Foto: Digitaal Dagblad