Rijswijks Dagblad | Nieuw raadslid Ben Jautze schenkt salaris aan Make A Wish

Nieuw raadslid Ben Jautze schenkt salaris aan Make A Wish

mainImage
Nieuw raadslid Ben Jautze schenkt salaris aan Make A Wish

Dinsdagavond zijn er in de laatste vergadering voor de huidige gemeenteraad van Rijswijk twee nieuwe leden benoemd. Ben Jautze (tweede van links op de foto) bij Gemeentebelangen Rijswijk, en Laurens de Keijzer vervangt Henny van der Horst voor de komende weken.

Na de benoeming nam Diny Sonneveldt (rechts op de foto), fractievoorzitter van Gemeentebelangen het woord. “Namens de zojuist benoemde heer Ben Jautze wil ik aan de raad mededelen dat hij de vergoeding die hij voor deze korte periode ontvangt, beschikbaar stelt aan het goede doel Make a Wish en dan uitsluitend bedoelt voor Rijswijkse kinderen. Hier volgt nog een persmoment en dus bewijs voor als de cheque wordt overhandigd . Het banknummer van deze stichting wordt ook morgen doorgegeven aan de afd. personeelszaken van de gemeente Rijswijk. GBR betreurt het als partij dat deze situatie is ontstaan ,echter dit alles wordt volgens de wettelijke regelgeving geregeld, daar hebben wij geen enkele invloed op, de kieslijst wordt gewoon gevolgd , dit is onontkoombaar.”

Twee nieuwe raadsleden., maar ook veel raadsleden die afscheid namen met hun laatste vergadering. Er was na afloop nog een gezellig samenzijn met alcoholvrije cocktails, want de IkPas campagne wordt ook bij gemeente-aangelegenheden niet vergeten.


Foto: Digitaal Dagblad