“Met 13 regelingen in het parkeerbeleid zijn we te ver doorgeschoten”

mainImage
“Met 13 regelingen in het parkeerbeleid zijn we te ver doorgeschoten”

Niets is zo vervelend om niet te kunnen parkeren. Een avondje uit, thuiskomen na een dag werken of familiebezoek die grof moet betalen om bij je op bezoek te komen. Het zijn de veelgehoorde klachten in Rijswijk die de inwoners bezighoudt.

Dinsdagavond gaf de gemeente een presentatie die het parkeerbeleid analyseerde en evalueerde. Tot groot ongenoegen van de aanwezige raadsleden van de oppositie. Veel kritische geluiden liet men dan ook horen. Wij peilden de meningen van enkele partijen.

Andy Kooy (PvdA): “Het is jammer dat de Rijswijkse inwoner onvoldoende is meegenomen in de evaluatie. De hinder die veel inwoners ondervonden hebben en nog steeds ondervinden komt bijna niet terug in de evaluatie. Ook de schade die kleine ondernemers hierdoor opgelopen hebben kom ik niet tegen. Veel inwoners vinden het nog steeds niet werkbaar. “Er zijn te veel verschillende regelingen, te veel verschillende vergunningen voor andere wijken of straten. Het is erg op techniek geschoeid, geef ons maar gewoon weer de blauwe zone met parkeerschijf.” zijn op straat veel gehoorde opmerkingen. Deze komen niet terug in het rapport. Veel mensen blijven parkeerproblemen ondervinden ook met en soms door het invoeren van het parkeervergunningenstelsel. De evaluatie geeft dus onvoldoende de beleving van de Rijswijkse Inwoners weer.”

Marc Weterings (RijswijksBelang):” RijswijksBelang heeft een ander beeld dan er in de presentatie werd geschetst. "Het werkt" werd gezegd, ... in onze ogen ook...alleen averechts. Er zouden bewoners zijn betrokken bij de evaluatie volgens de presentatie. Wij kennen de mensen niet die erbij betrokken zijn geweest. Ook aan de reacties op het stuk op social media spreekt boekdelen. Een grote groep belanghebbende inwoners zijn er niet bij betrokken. Ook zijn in deze evaluatie de ouderen volledig weggevaagd. Komen niet aan bod met al die mooie aanmeld apps. Een grote groep ouderen heeft geen iPhone. Kunnen daar gewoonweg op leeftijd niet mee omgaan. Met 16 verschillende parkeer zones in 2 gebieden heeft Rijswijk het onnodig moeilijk en onhandig en zeer onduidelijk gemaakt. Wat RijswijksBelang betreft 1 vergunning voor heel Rijswijk. Met uitgezonderd winkelgebieden. Zullen ook tegen dit beleid stemmen.”Johanna Besteman (CDA): “Wat direct opvalt is dat er niet met inwoners is gesproken. Dat vinden wij echt heel jammer. Te meer omdat lokaal op sommige plekken wel echt een hele hoge parkeerdruk wordt ervaren. Dat horen we vaak terug van onder andere inwoners. En inwoners bedoel ik dan breed, geldt ook voor ondernemers, maatschappelijke instellingen, oa kerken.”

Larissa Bentvelzen (Beter voor Rijswijk): “Ik wil graag de discussie voeren met de gemeenteraad. De presentatie evaluatie parkeren was puur gebaseerd op het beleid. Ik heb niets gehoord over oplossingen voor de burgers die problemen ervaren met het parkeerbeleid etc.. Tevens vraagt mijn fractie zich af of er überhaupt een soortgelijke gemeente als Rijswijk is die 13 verschillende normen hanteert. En ze slaan de plank mis door niet te communiceren met bewoners en ondernemers maar met een select groepje die heel Rijswijk zou vertegenwoordigen.”

Ronald van der Meij (GemeenteBelangen Rijswijk): “GBR onderschrijft de conclusie dat het systeem van fiscaal en digitaal parkeren het juiste systeem is om efficiënt de parkeerregulering in Rijswijk uit te voeren. De uitvoeringsagenda met de genoemde maatregelen naar aanleiding van de evaluatie moet wat ons betreft zo snel mogelijk ter hand worden genomen. De evaluatie laat "pijnlijk" zien dat we met maar liefst 13 regelingen te ver zijn doorgeschoten in het als maar willen bieden van maatwerk. GBR is voorstander om het aantal regelingen drastisch te verminderen naar hooguit 2 of 3 regelingen. Dit komt de uitlegbaarheid naar onze inwoners en bezoekers ten goede. Daarnaast blijft communicatie een zorgpunt. Ook nu is gebleken dat bij het opstellen van de evaluatie te weinig inwoners en ondernemers zijn betrokken doordat het college zich slechts beperkt heeft door te spreken met de vertegenwoordigers van bewoners en ondernemersverenigingen. Wij zullen aandacht blijven vragen voor een goede communicatie.”

Romy de Man (Onafhankelijk Rijswijk): "Voor Onafhankelijk Rijswijk was dit een teleurstellende presentatie en een niet verwachtte uitkomst. Bijzonder is het schrille contrast tussen wat ik in mijn persoonlijke omgeving hoor en de positieve uitkomst van de evaluatie. Hier is in ieder geval het laatste woord nog niet over gesproken!" 

 

 

 


Foto: Digitaal Dagblad