Fractievoorzitter aan het woord: Jeffrey Keus, Gemeentebelangen Rijswijk (2)

mainImage
Fractievoorzitter aan het woord: Jeffrey Keus, Gemeentebelangen Rijswijk (2)

Er is afgesproken in het gezellige Broodje du Chef. Jeffrey Keus is de nieuwe fractievoorzitter van Gemeentebelangen Rijswijk en lijkt inmiddels in de Rijswijkse gemeenteraad zijn draai gevonden te hebben. Gemeentebelangen Rijswijk had voor de verkiezingen een roerige periode achter de rug met als uiteindelijk resultaat dat het in Rijswijk niet meer mag besturen.

Geen vragen verzonnen door de journalist, nee Keus is geheel vrij in de vragen die hij zichzelf stelt.

Waarom gekozen voor de politiek?
“Ik ben de politiek ingegaan omdat ik zie ik dat de kloof tussen burger en politiek steeds groter wordt en daar maak ik mij zorgen om. Burgers moeten steeds meer belasting betalen maar krijgen er minder voor terug. Tegelijkertijd krijgt de burger minder te zeggen over belangrijke thema’s. Het referendum is afgeschaft, nota bene onder aanvoering van D66, nadat de uitslagen van de eerder gehouden referenda compleet zijn genegeerd. De overheid gaat steeds meer bepalen wat je wel en niet mag zeggen, denken en zelfs eten en drinken. Dit zijn zorgelijke ontwikkelingen die ook op lokaal niveau hun uitwerking hebben.”Welk cijfer geef jij het huidige college van burgemeester en wethouders?
“De totstandkoming van het college bestaande uit GroenLinks, VVD, D66 en Wij. verdiende natuurlijk al niet de schoonheidsprijs. Zonder oude koeien uit de sloot te willen halen was het in democratisch opzicht niet chique om Beter voor Rijswijk (BvR), de winnaar van de verkiezingen, op voorhand buitenspel te zetten. Het mislukte participatietraject rondom het collegewerkprogramma volgde waarbij het college en, op de VVD na, de coalitiepartijen stoïcijns bleven onder de kritiek. Daarnaast stond het college op het punt om een cruciale fout te maken ten aanzien van de toekomst van de Beatrixlaan door de ambitie van ondertunneling in de ijskast te zetten. Gelukkig werd de verantwoordelijk wethouder hier door de gehele raad voor teruggefloten. Op dit moment kan ik helaas niet anders dan het college een onvoldoende geven. Ik hoop oprecht dat ik volgend jaar een ander antwoord kan geven.”

Moet er een tunnel worden aangelegd onder de Prinses Beatrixlaan?
“GBR, met name mijn fractiegenoot Ronald van der Meij, pleit al jaren standvastig voor ondertunneling van de Beatrixlaan. Dit is niet alleen goed voor de verkeersdoorstroming en veiligheid, maar ook voor toekomstige woonkwaliteit in het Bogaardgebied. In tegenstelling tot het college, ziet onze fractie de realisatie van een lange tunnel onder de Beatrixlaan wel als een haalbare oplossing. Dit vereist allereerst dat de verantwoordelijk wethouder zijn nek in de regio durft uit te steken en ambitie toont met wat Rijswijk voor de verstedelijkingsopgave voor dit deel van de Randstad concreet kan bijdragen.”Wat is je leukste herinnering aan Rijswijk?
“Tot de fusie met het naastgelegen RVC in 1998, was ik keeper in verschillende jeugdelftallen van RVV Rijswijk. Dat was een prachtige tijd met kampioenschappen en toernooien in Duitsland. Het was een echte familieclub met een fantastische sfeer. Aan die koude zaterdagochtenden op het voetbalveld naast de Schilp, koester ik warme herinneringen.”

Wat zijn je voornemens voor 2019?
“De fractie van GBR zal net als dit jaar kritisch en op inhoud oppositie voeren. Hiervoor is een goede (partij)organisatie nodig met mensen die midden in de samenleving staan en verstand van zaken hebben. Zo kunnen wij de Rijswijkers nog beter vertegenwoordigen in de raad. Daar wil ik me voor inzetten het komende jaar.


Top 5 vragen van het Rijswijks Dagblad aan Jeffrey Keus:

Wat is je favoriete plek in Rijswijk?
“Dat is nog altijd het oude centrum van Rijswijk. De schitterende monumentale panden, goede restaurants en cafés en de gezellige sfeer die er hangt maken dat ik hier graag naar toe ga. Samen met het gezin naar de markt op zaterdag. En binnenkort natuurlijk met de hele familie naar het Charles Dickens feest. Dan gaan we kijken naar het aansteken van de kerstboom, samen met Rijswijkers uit alle geledingen van de samenleving, jong en oud. Een prachtig en uniek moment van saamhorigheid. Rijswijk op haar mooist.”

Wie verdient er een pluim in Rijswijk?
Dat is absoluut mijn voorganger als fractievoorzitter van GBR, Diny Sonneveldt - van den Boogaard. Met haar toewijding en tomeloze inzet, zowel binnen als buiten de gemeenteraad, heeft Diny veel betekend voor de Rijswijkse gemeenschap. Denk bijvoorbeeld aan haar initiatief tot de oprichting van de bibliotheek in woonzorgcentrum Onderwatershof waar Rijswijkse ouderen boeken kunnen lenen en een kopje koffie komen drinken. En niet in de laatste plaats haar strijd voor het behoud van het oude stadhuis.”

Wat moet er echt anders in Rijswijk?
Het beheer van de openbare ruimte laat echt te wensen over. Doordat onkruidbestrijding en het maaibeleid tekortschieten maakt Rijswijk een verwilderde indruk. Ook leidt dit dikwijls tot onveilige situaties in het verkeer. Hoewel er volgens GBR echt verandering moet komen in het groenbeheer, zie ik dit met het huidige college niet snel gebeuren. Zij lijkt Rijswijk te zien als proeftuin voor hun plannen om ecologische diversiteit te stimuleren.”

Wat zijn de grote issues in Rijswijk?
Een van de issues waar iedere Rijswijker mee te maken gaat krijgen is de zogenaamde Energietransitie. Nederland, en dus ook Rijswijk, moet van het gas af wat enorme gevolgen gaat hebben. Voor bijvoorbeeld de installatie van een warmtepomp moeten huizen voor tienduizenden euro’s worden verbouwd en geïsoleerd. Ondanks het grote risico dat vele burgers hierdoor in financiële problemen gaan komen en daarbij door gasloos wonen de uitstoot van CO2 alleen maar zal toenemen, lijken de hoge ambities van het college op dit vlak niet minder te worden.”

Moet er meer reuring in Rijswijk komen?
Ja absoluut! Hoewel ik het rustige karakter van Rijswijk erg waardeer, zou er echt wel wat meer te doen mogen zijn in Rijswijk. Bijvoorbeeld leuke festivals en (sport)evenementen. Dat is niet alleen goed voor de lokale economie maar ook voor de sociale cohesie in Rijswijk.”

 

 


Foto: Digitaal Dagblad