Rijswijks Dagblad | Fractie Wij. Rijswijk stelt vragen over armoedebeleid

Fractie Wij. Rijswijk stelt vragen over armoedebeleid

mainImage
Fractie Wij. Rijswijk stelt vragen over armoedebeleid

De fractie Wij. Rijswijk heeft aan het Rijswijkse College vragen gesteld over de armoedebestrijding in Rijswijk. Het pleit voor een doorbraak in het patroon van mensen door middel van preventie.

“Vanaf de jaren 1970 is veel onderzoek gedaan naar de oorzaken van armoede en andere mogelijkheden om armoede te bestrijden”, meldt Mohamed el Majjaoui (rechts op de foto) namens de coalitiepartij. ”Ook de sociale erfelijkheid van armoede is bestudeerd. Hieruit blijkt onder meer, dat we in Nederland teveel bezig zijn om een simpele oplossing voor een complex probleem te bedenken. Armoede verdwijnt niet, als je de schulden oplost of extra geld aan huishoudens besteedt; je moet het patroon doorbreken! En dat kan alleen, wanneer er meer aandacht is voor de rol van preventie, onderwijs en werk, sport en gezondheid, en kunst en cultuur.

Wij. vindt dat bijvoorbeeld de inzet op talentontwikkeling en leefbaarheid in de wijken van groot belang is en vraagt om een actieve opstelling van het college inzake het doorbreken van de 'sociale erfelijkheid' van armoede.

In dit kader stelt de fractie Wij. aan het college of het erkent dat armoede niet wordt opgelost door symptoombestrijding (inkomensregelingen en schuldhulpverlening). Wij. Rijswijk ziet graag dat het college een actieplan ontwikkeld dat zich richt op de complexiteit van armoede met in elk geval aandacht voor arbeidstoeleiding, netwerk-, talent- en taalontwikkeling en een gezonde leefstijl. Verder vindt de fractie dat het college er alles aan moet doen om met meetinstrumenten vroegtijdig de signalen op te pikken.


Foto: Digitaal Dagblad