Rijswijks Dagblad | Een blik op Lijst 11: Partij Sociaal Cultureel Centrum

Een blik op Lijst 11: Partij Sociaal Cultureel Centrum

mainImage
Een blik op Lijst 11: Partij Sociaal Cultureel Centrum

In de strijd om de aandacht van de kiezer is het de PSCC nog niet gelukt om veel op de voorgrond te treden. Partij Sociaal Cultureel Centrum van lijstrekker Galiek Habieb staat op het stembiljet onder Lijst 11. Het programma van de partij voor de komende gemeenteraadsverkiezingen bestaat uit 16 punten:

1 Vrijwilligers binnen 2 jaar van vrijwillig werk naar een arbeidscontract.
2 Iedereen moet kunnen meedoen.
3 Gezinnen, ondernemers en gemeentehuis binnen Rijswijk houden.
4 Ondernemerschap, innovatie en duurzaamheid blijven stimuleren.
5 Zwemmen in watergebieden.
6 Winkelen aantrekkelijk houden.
7 Sportfestijn op topniveau.
8 Gericht zorg op maat leveren aan patiënten.
9 Jongeren veilig en verantwoord onderwijs en ontwikkelingsmogelijkheden bieden.
10 Lokale radio/tv omarmen.
11 AZC open houden.
12 Rijswijk mag ook een moskee hebben.
13 Meer sociale huur en koopwoningen.
14 Bestrijden van armoede door onderwijs aan jongeren in de Nederlandse taal.
15 Faciliteren van burgerkracht zoals mantelzorg.
16 Aandacht voor schuldenproblematiek.


Foto: Digitaal Dagblad