Rijswijks Dagblad | Dinsdag weer raadsvergadering in stadhuis Rijswijk

Dinsdag weer raadsvergadering in stadhuis Rijswijk

mainImage
Dinsdag weer raadsvergadering in stadhuis Rijswijk

Dinsdagavond om 20.00 uur vindt onder de noemer ‘Forum Stad en Samenleving’ weer een raadsvergadering in het stadhuis van Rijswijk plaats. Op de agenda staan dan onder meer de volgende drie onderwerpen:


  • Voorbereidingsbesluit Hoornwijck-Broekpolder over het voorkomen van de komst van een supermarkt in de Broekpolder

  • Nieuwe verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning voor de ondersteuning van de gemeenteraad

  • Wijziging van de regeling voor het regionaal inkoopbureau H10


Daarnaast komen tal van andere onderwerpen aan de orde in het vragenuur.

Voorafgaand aan de vergadering kan iedereen inspreken over zaken waar de raad invloed op heeft. Via de volgende e-mail link kunt u informatie opvragen of aangeven dat u wilt inspreken: [email protected]

Volg de gemeenteraad live op 11 september via de site van de gemeente Rijswijk.


Foto: Digitaal Dagblad