Diervriendelijk ganzenbeheer Rijswijk pakt goed uit

mainImage
Diervriendelijk ganzenbeheer Rijswijk pakt goed uit

De keuze van Rijswijk voor een afwijkende diervriendelijke aanpak van de enorme toename van het aantal ganzen, lijkt te werken. Dat blijkt uit een evaluatie die deze week door het college is vastgesteld. Waar de provincie bij de toename van het aantal ganzen koos voor vergassing, is Rijswijk met intensieve nestbehandeling aan de slag gegaan.

Landelijk is er een enorme toename van het aantal ganzen en daarom ligt er een opdracht bij provincies en gemeenten om de ganzenpopulatie te beheren. In december 2017 is in Rijswijk het ganzenbeheerplan vastgesteld door het college van B&W. Rijswijk kiest voor een afwijkende diervriendelijke aanpak waar de provincie kiest voor vergassen. De evaluatie van de Rijswijkse aanpak is deze week door het college vastgesteld. De evaluatie laat zien dat een reductie van het aantal ganzen is bereikt.

“Het is nog te vroeg om na één jaar te concluderen dat we de doelstellingen al behaald hebben, maar met de geboekte resultaten zijn we zeker op de goede weg”, aldus wethouder Marloes Borsboom (onder meer van dierenwelzijn).

Borsboom: “We zetten het ganzenbeheer in 2019 voort, conform ons eigen diervriendelijk ganzenbeheerplan, met inachtneming van de verbeterpunten uit het evaluatierapport.”

Concreet samengevat betekent dit:


  • dat de gemeente gaat door met intensieve nestbehandeling, echter in een groter beheersgebied dan 2018;

  • dat de gemeente slimmer gebruik gaat maken van landschappelijke ingrepen om ganzenpopulaties te “sturen” naar gewenste plekken;

  • dat de gemeente de opgedane kennis en ervaring gaat delen met regionale partners (buurgemeenten, Hoogheemraadschap van Delfland en Provincie Zuid-Holland).


Het evaluatierapport is gepubliceerd op de gemeentelijke website: www.rijswijk.nl/ganzen2018.


| Foto: Digitaal Dagblad