Rijswijks Dagblad | De VVD Rijswijk over werken

De VVD Rijswijk over werken

mainImage
De VVD Rijswijk over werken

De VVD wil dat Rijswijk voor iedereen die er woont, werkt, naar school gaat, zorg nodig heeft of een dagje op bezoek komt een fijne stad blijft. Dat gaat niet vanzelf. Daarom mogen we best iets van de gemeente verwachten. Niet alleen maar nota’s en visies, maar vooral concrete acties. Gewoon doen dus! En wat zijn de plannen van de VVD op het gebied van werken?

De VVD wil:
- Dat de werkloosheid in Rijswijk onder het gemiddelde in de regio komt te liggen door bedrijvigheid en ondernemerschap te stimuleren. Ondernemers zijn nodig voor het creëren van “echte banen”.
- Dat ondernemers gefaciliteerd worden om samen te werken met lokale onderwijsinstellingen om zo opleidingen goed aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt.
- Dat bedrijven maar één keer per jaar een rekening van de gemeente krijgen voor de lokale belastingen.
- Dat het aanvragen van vergunningen zo veel mogelijk via één duidelijk aangegeven loket kan plaatsvinden.
- Dat de gemeente het makkelijker maakt om een bedrijf te beginnen in Rijswijk door zich juist dienstbaar op te stellen en niet door dwars te liggen.
- Dat de gemeente regelmatig overleg heeft met alle belanghebbenden (stakeholders) die voor de werkgelegenheid in Rijswijk van belang zijn. Cruciaal bij goed stakeholdersmanagement is dat dit overleg tijdig plaatsvindt.
- Dat verouderde bedrijfsterreinen worden aangepakt door de aansluitingen en voorzieningen te verbeteren op basis van een goede visie voor de bedrijvenparken in Rijswijk.
- Dat het Havengebied wordt doorontwikkeld naar een moderne locatie waar werken, wonen en vrije tijd samengaan, inclusief een passende horeca en Leisure voorziening.
- Dat recreatieve ondernemers ruim baan krijgen zodat we zoveel mogelijk kunnen genieten van al het groen dat Rijswijk rijk is en mooi maakt.
- Dat ondernemers zelf kiezen wanneer zij hun winkel of bedrijf openstellen, de gemeente moet daarbij de Winkeltijdenwet zo ruim mogelijk uitleggen. Avond- en nachtverkoop moet mogelijk zijn.
- Dat opdrachten vanuit de gemeente, waar mogelijk, aan lokale ondernemers worden verstrekt.


Foto: Digitaal Dagblad