Rijswijks Dagblad | De VVD Rijswijk over duurzaamheid & innovatie

De VVD Rijswijk over duurzaamheid & innovatie

mainImage
De VVD Rijswijk over duurzaamheid & innovatie

De VVD wil dat Rijswijk voor iedereen die er woont, werkt, naar school gaat, zorg nodig heeft of een dagje op bezoek komt een fijne stad blijft. Dat gaat niet vanzelf. Daarom mogen we best iets van de gemeente verwachten. Niet alleen maar nota’s en visies, maar vooral concrete acties. Gewoon doen dus! En wat zijn de plannen van de VVD op het gebied van duurzaamheid en innovatie?

De VVD wil:
- Dat op het gebied van duurzaamheid over de gemeentelijke grens heen wordt gedacht. Samen met de omliggende gemeenten gaan we kijken wat we regionaal kunnen oppakken.
- Dat de gemeente inzichtelijk maakt waar we Rijswijk nog mooier kunnen maken door de aanleg en het beheer van aantrekkelijk groen.
- Dat de gemeente onderzoekt op welke wijze we het succes van duurzaam Rijswijk Buiten kunnen verbreden en toepassen in andere wijken.
- Dat ‘afspraak is afspraak’ op duurzaamheidsgebied geldt.
- Dat de gemeente haar energie steekt in bedrijven die reële marktkansen op het gebied van duurzaamheid (energie, klimaat en circulaire economie) creëren in plaats van hobbyprojecten. We willen serieus aan de slag.
- Dat de gemeente, samen met bedrijven en bewoners, verkent waar kansen liggen op duurzaamheidsgebied om deze samen verder te brengen. Hierin zoeken we ook de samenwerking met onderwijs, wetenschap en kennisinstituten.
- Dat de gemeenten particuliere woningeigenaren stimuleert in het verduurzamen van hun woning daarbij gebruikmakend van de nationaal beschikbare middelen.
- Dat de gemeente, samen met bedrijven, netbeheerders en elektrische autobezitters verkent hoe de gemeente, eventueel in samenwerking met buurgemeenten, proeftuin kan zijn in de elektrificatie van het personenvervoer.

Wilt u meer weten over de plannen van de VVD? Die leest u hier


Foto: Digitaal Dagblad