Rijswijks Dagblad | De VVD Rijswijk over cultuur en sport

De VVD Rijswijk over cultuur en sport

mainImage
De VVD Rijswijk over cultuur en sport

De VVD wil dat Rijswijk voor iedereen die er woont, werkt, naar school gaat, zorg nodig heeft of een dagje op bezoek komt een fijne stad blijft. Dat gaat niet vanzelf. Daarom mogen we best iets van de gemeente verwachten. Niet alleen maar nota’s en visies, maar vooral concrete acties. Gewoon doen dus! En wat zijn de plannen van de VVD op het gebied van cultuur en sport?

De VVD wil:

- Dat de gemeente meer doet om de geschiedenis van Rijswijk en in het bijzonder de Vrede van Rijswijk onder de aandacht te brengen bij haar inwoners en bij bezoekers.

- Dat bij het toekennen van cultuursubsidies wordt gekeken of het geld niet keer op keer aan dezelfde kleine doelgroep wordt besteed, cultuur is voor en van ons allemaal.

- Dat professionele krachten van grotere culturele instellingen die door de gemeente worden gesubsidieerd ook tijd vrijmaken om kleinere vrijwilligersinitiatieven actief te ondersteunen met hun kennis en ervaring.

- Dat kritisch wordt gekeken naar subsidies die de culturele organisaties krijgen van de gemeente. Bij het verlenen van een subsidie zal de draagkracht van de betreffende organisatie altijd een rol spelen. Een organisatie moet namelijk een aanzienlijk deel aan eigen inkomsten genereren.

- Dat de rol van het Museum Rijswijk (foto) als waardevolle cultuurdrager en trekpleister van, onder andere, het oude dorp van Rijswijk zal moeten worden herbevestigd.

- Dat bij kleinschalige evenementen veiligheidseisen op maat worden vastgesteld om goede initiatieven zoveel mogelijk de ruimte te geven.


Foto: Digitaal Dagblad