De visie en plannen van VVD Rijswijk over goed bestuur

mainImage
De visie en plannen van VVD Rijswijk over goed bestuur

Het besturen van een stad gaat niet vanzelf. Dat vereist visie, keuzes, prioriteiten. De VVD Rijswijk heeft specifieke ideeën en concrete voorstellen aangaande taken van de gemeente. Dit zijn de plannen van de VVD op het gebied van goed bestuur:

De VVD wil:
- Dat de gemeente belanghebbenden actief en slim betrekt bij de vorming en uitvoering van plannen.
- Dat de gemeente helder communiceert via alle mogelijke kanalen en ambtenaren aanmoedigt om achter het bureau vandaan te komen om met de inwoners in gesprek te gaan.
- Dat de gemeente scherp is op het weren van overbodige regels in de Algemene Plaatselijke Verordening.
- Dat de gemeente haar rekeningen tijdig betaalt.
- Dat voor vergunningen de maximale geldigheidsduur wordt gehanteerd om inwoners en bedrijven niet met onnodige lasten op te zadelen.
- Dat waar mogelijk vergunningen helemaal afgeschaft worden, of worden vervangen door een meldingsplicht.
- Dat de aanvraag van vergunningen zoveel mogelijk worden verwerkt via een digitaal loket.
- Dat de verruiming van de openingstijden van het stadhuis afgestemd is op de feitelijk behoefte van burgers, bedrijven en organisaties.
- Dat het aantal fulltime wethouders wordt teruggebracht. De VVD streeft naar een maximum van 3 wethouders. Meer wethouders als gevolg van parttime wethouderschap is wel mogelijk.
- Dat de gemeente de uitvoering van de nieuwe omgevingswet voortvarend moet oppakken. Deze wet schrapt tenslotte een hoop verouderde regels.
- Dat de gemeente haar informatiebeveiliging op orde heeft en ervoor zorgt dat de persoonlijke gegevens van inwoners niet op straat komen te liggen.
- Dat de gemeente informatie die openbaar kan worden gemaakt actief op haar website plaatst en WOB-verzoeken die worden ingewilligd ook openbaar beschikbaar maakt.
- Dat het storingsnummer van de gemeente vierentwintig uur per dag beschikbaar is, storingen houden zich tenslotte niet aan de werktijden van ambtenaren.

Wilt u meer weten over de plannen van de VVD? Die leest u hier.


| Foto: Digitaal Dagblad