Column Larissa Bentvelzen: Breed draagvlak prioriteit nummer 1

mainImage
Column Larissa Bentvelzen: Breed draagvlak prioriteit nummer 1

De sterke opkomst van lokale partijen in de afgelopen periode vergroot de keuzemogelijkheid van burgers. Lokale situaties zijn te uiteenlopend om te kunnen beoordelen of dat wel of niet altijd een zegenrijke ontwikkeling is. Voorop staat de vrijheid voor iedereen om zich politiek te organiseren en om een partij op te richten. De kiezers moeten uiteindelijk zelf beoordelen of zij nieuwe partijen als nuttige aanvulling zien of niet. Niemand zal echter ontkennen dat deelname van veel partijen aan verkiezingen tot versplintering kan leiden, zoals in Rijswijk.

Het kan de kiezers niet kwalijk worden genomen dat zij bij hun stem in eerste instantie letten op politieke standpunten, mate van vertrouwen en herkenbare kandidaten. Het effect op de bestuurbaarheid speelt nauwelijks een rol. Uitspraken als “het is zo’n aardige jongen, daar heb ik op gestemd” kwamen de afgelopen maanden veelvuldig voorbij in het Rijswijkse. Kiezers zullen hoogstens op korte termijn merken dat de door hen gekozen versplinterde raad meer moeite heeft met het vormen van een krachtig nieuw college. Of de trend van verdere versplintering valt te keren dat is nog maar de vraag. Partijen zouden daar toch eens over moeten nadenken. Gezien de omvangrijke decentralisatie-operaties (zoals bij zorg, jeugdzorg, ruimtelijke ordening) en de taken op het gebied van openbare orde en duurzaamheid, is een krachtig en doelmatig gemeentelijk bestuur zeker geen overbodige luxe. Het vormen van een samenhangend, doelgericht college wordt er bij versplintering van de raad niet eenvoudiger op.

Het is op langere termijn voor de hand liggend dat op lokaal niveau voor de volgende verkiezingen naar samenwerking wordt gestreefd. Enige blokvorming is mijns inziens wenselijk. Dat kan door een gezamenlijk programma en/of lijst. Iedere volksvertegenwoordiger zal erkennen dat dit de keuze voor burgers vereenvoudigt. Keuzemogelijkheid is mooi, maar een krachtig en herkenbaar gemeentelijk bestuur nog beter! Beter voor Rijswijk heeft zich de afgelopen raadsperiode neergezet als constructieve oppositie partner. De fractie heeft meegestemd met het college waar nodig. Ook in dossiers waar enkele collegepartijen zelf tegenstemden. Dan zijn die 5 oppositiestemmen toch ineens belangrijker dan soms gedacht wordt!

Verbinding in de Rijswijkse samenleving is belangrijk. Daar doet Beter voor Rijswijk graag aan mee. Uitsluiting zonder concrete gronden is dan wel een behoorlijke tegenhanger van die verbinding. Uitsluiting, door de veilige weg te kiezen en je te focussen op bekenden of personen die ogenschijnlijk sympathiek overkomen, is kort door de bocht. Zulke partijen kiezen ervoor om de rug naar de ander toe te keren. Als we het dan hebben over het doorbreken van patronen en hand in eigen boezem steken, laten we dan vooral de pijnlijke dossiers die zijn gepasseerd voor wat het is. Vooruitkijken naar alles wat er op ons af gaat komen en vooruitkijken naar een optimale samenwerking. Stoppen met het kinderachtige wijsvingertje. Op inhoud met elkaar in discussie gaan. Rationeel denken en niet op onderbuikgevoelens gaan besturen! Breed draagvlak zoeken. Dat is prioriteit nummer 1. Beter voor Rijswijk heeft deze lijn gekozen en rekent op het gezonde - rationele - verstand van andere partijen. Dit pad is noodzakelijk voor de inwoners van Rijswijk. Zo keert het vertrouwen bij de kiezer terug.

Larissa Bentvelzen is de nieuwe fractieleider van Beter voor Rijswijk


Foto: Digitaal Dagblad