College stelt besluit over verlagen OZB voor vrijwilligersorganisaties uit

mainImage
College stelt besluit over verlagen OZB voor vrijwilligersorganisaties uit

Het Rijswijks College van b&w heeft nog geen definitief standpunt ingenomen over het eventueel verlagen van de OZB tarief voor vrijwilligersorganisaties. Dit blijkt uit antwoorden op raadsvragen van het CDA Rijswijk naar aanleiding van het amendement Omtzigt dat al wel door de Eerste kamer is aangenomen. Die maakt het voor gemeenten mogelijk om bij sportclubs, scoutingverenigingen, speeltuinverenigingen, dorps-en buurthuizen e.d. het OZB tarief gelijk te trekken met woningen.

Voordat Rijswijk eventueel over gaat tot het verlagen van de onroerendezaakbelasting voor deze organisaties wil het College “eerst het advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) afwachten, alvorens  een standpunt in te nemen,” aldus de schriftelijke beantwoording.


Foto: Digitaal Dagblad