College Rijswijk vraagt steun voor Beatrixtunnel en ontwikkeling In de Bogaard

mainImage
College Rijswijk vraagt steun voor Beatrixtunnel en ontwikkeling In de Bogaard

Als het aan het College van Rijswijk ligt, wordt er een akkoord gesloten met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) én de gemeente Den Haag over de aanpak van de Prinses Beatrixlaan. Dit zou op termijn kunnen leiden tot ondertunneling van een deel van de weg en een transformatie van winkelcentrum In de Bogaard. Op korte termijn is het in ieder geval bevorderlijk voor de leefbaarheid.

Het College heeft op 18 december een voorgenomen besluit genomen over het bestuursakkoord Prinses Beatrixlaan. Gehoopt wordt dat de gemeenteraad op 5 februari 2019 hiermee akkoord gaat, daarna is het nog wachten op het akkoord van het bestuur van de MRDH en het Rijk. “Het akkoord moet er voor zorgen dat de leefbaarheid rond de Prinses Beatrixlaan op korte termijn verbetert”, is te lezen op de website van de gemeente Rijswijk. “Tegelijkertijd biedt het volop kansen voor de transformatie van winkelcentrum In de Bogaard. Ook worden er maatregelen getroffen die het verkeer op de Prinses Beatrixlaan beter afwikkelen.”

Prinses Beatrixlaan

Met het mogelijke geld dat de MRDH samen met het Rijk beschikbaar stelt, wordt er ‘stil asfalt’ aangelegd en komen de rijbanen dichter tegen elkaar aan te liggen. Hierdoor wordt de leefbaarheid op en rond de Prinses Beatrixlaan volgens het College aanzienlijk verbeterd en er wordt ruimte gemaakt om op termijn eventueel een tunnel aan te leggen. De verkeersontwikkeling zal gemonitord worden en zo nodig zal er bij het Rijk om financiële steun gevraagd worden voor aanvullende maatregelen, zoals een lange tunnel. Wethouder Mobiliteit Björn Lugthart: “Het gemeentebestuur is van mening dat een tunnel onder de Prinses Beatrixlaan de beste oplossing voor het verkeer door onze stad is. Met dit akkoord zijn we daar weer een stukje dichterbij.”

Wonen bij In de Bogaard

Door het verleggen van de rijbanen ontstaat de mogelijkheid om meer woningen te bouwen bij Winkelcentrum in de Bogaard. Die woningen zijn nodig om de transformatie van het winkelcentrum echt vorm te geven en voorzien bovendien in een behoefte. “We willen toewerken naar een nieuw en levendig hart van de stad, waar je veel meer kunt dan alleen winkelen”, zegt wethouder Economie Armand van de Laar. “Daar profiteert heel Rijswijk van.”


Foto: Digitaal Dagblad