College Rijswijk verklaart € 200.000 voor kunstwerk Bogaardplein nodig

mainImage
College Rijswijk verklaart € 200.000 voor kunstwerk Bogaardplein nodig

Het toekomstige kunstwerk op het Bogaardplein moet zowel qua grootte als kwaliteitsverbetering passen bij het Bogaardplein. Dit verklaarde het College van Rijswijk naar aanleiding van de begroting voor het Bogaardplein waarbij er € 200.000  gereserveerd is voor een kunstwerk.

“Als je het karakter van een groot plein wil veranderen, heb je ook een groot kunstwerk nodig”, schreef het College in antwoord op raadsvragen van Beter voor Rijswijk over deze kwestie. Die vroeg zich af waarom in dit geval was afgeweken van de 1% norm die normaal wordt toegepast voor de aanschaf van kunst bij nieuwe projecten. Het College is om bovenstaande redenen afgeweken van die norm, maar handhaaft in de meeste gevallen gewoon de Percentageregeling, afhankelijk van de locatie en het doel van het project.”

Pinguins
Beter voor Rijswijk vroeg zich ook af welke oude kunstwerken nog zijn opgeslagen en wat daarmee gebeurt. Volgens het College wordt het destijds door de V&D geschonken “De pinguïns” teruggeplaatst bij De Generaal als de flat klaar is. Het kunstwerk “De acrobaten” dat in 1969 in opdracht van de gemeente is gemaakt, ligt opgeslagen en de bedoeling is om deze te herplaatsen in het Wilhelminapark. Dat geldt ook voor een kunstwerk bij de voormalige Technische Hogeschool heeft gestaan.

Wat er met hangplek “Het Theehuisje”, dat aan Don Bosco was geschonken, is gebeurd is onduidelijk. “Uit navraag bij Don Bosco is naar voren gekomen dat de hangplek enkele jaren geleden is verwijderd. Men kon niet aangeven wat er mee is gebeurd. Het College kon ook niet vertellen wat er met “De ballen van de Schaapweg” is gebeurd.


Foto: Digitaal Dagblad