College presenteert werkprogramma

mainImage
College presenteert werkprogramma

Het Rijswijks College heeft vrijdag het collegewerkprogramma ‘Samen maken we sterker’ voor de periode 2018-2022 gepresenteerd. In april 2018 presenteerde het college het hoofdlijnenakkoord ‘Rijswijk maken we samen’. In dit akkoord heeft het de belangrijkste ambities verwoord. “Ook in de titel zeggen we veel over hoe we willen besturen. Want ‘Rijswijk maken we samen’ is allerminst een loze kreet. In de afgelopen maanden hebben we de samenleving uitgebreid om inbreng gevraagd: tijdens een bijeenkomst in de Broodfabriek, via een online enquête en tijdens drie stadsbijeenkomsten. Ook de gemeenteraad heeft zijn visie op het hoofdlijnenakkoord gegeven.”

 Ambities
“Al die inbreng uit de stad hebben we gebundeld met onze ambities. Het resultaat is dit collegewerkprogramma (CWP), vol acties en ideeën ter uitvoering voor de komende vier jaar. We willen zowel de basis op orde brengen – onder meer van de infrastructuur in Rijswijk, het sociaal domein en de gemeentelijke dienstverlening – als vernieuwen. We bewaken steeds de gezonde balans tussen de basis op orde en vernieuwing. Door de inbreng van velen is ons CWP beduidend méér dan de som der delen. Daar zijn wij stellig van overtuigd. Want Rijswijk maken we samen. Dat is onze kracht.”

Het werkprogramma gaat uit van zes uitgangspunten

‘Rijswijk maken we samen’ is het motto. ‘Verbindend, duurzaam en verantwoord’ zijn de kernwoorden van de bestuursstijl. Dat is concreet gemaakt in zes uitgangspunten voor hoe men wil  werken.

 We werken continu samen met de stad. Onze opdracht is om ook de eigen kracht van Rijswijk te activeren, te mobiliseren en te faciliteren.

 We communiceren zowel voor, tijdens als na projecten en beleidsprocessen.

 Onze gemeentelijke dienstverlening is uitstekend.

 In onze dossiers en beleidsthema’s is duurzaamheid een belangrijke rode draad. We geven als gemeente zelf het goede voorbeeld.

 We handelen altijd integer - onze betrouwbaarheid mag nooit ter discussie staan.

 We houden vast aan onze financiële uitgangspunten, zoals we hebben verwoord in het hoofdlijnenakkoord.

Het collegewerkprogramma vindt u hier: www.rijswijk.nl/cwp2018

 

 


Foto: Digitaal Dagblad