Rijswijks Dagblad | CDA Rijswijk tegen onnodige bureaucratie en regels in de zorg

CDA Rijswijk tegen onnodige bureaucratie en regels in de zorg

mainImage
CDA Rijswijk tegen onnodige bureaucratie en regels in de zorg

Snappen of Schrappen in de zorg. Onder dat motto gaat het CDA Rijswijk de strijd aan tegen onnodige bureaucratie en regels in de zorg. ”40 procent van de tijd van zorgverleners wordt besteed aan administratie.”

Het CDA Rijswijk wil samen met Rijswijske inwoners en zorgexperts de handen ineen slaan. “Met de kracht van de menselijke maat, terug naar de menselijke maat”, zegt de partij daarover. “In de zorg werken 1,2 miljoen mensen, maar dat zijn er nog niet genoeg. Als we niet meer, beter en anders gaan werken in de zorg, komen we in 2022 100 duizend tot 125 duizend mensen tekort.”

Het punt waar vele instanties, en ook politieke partijen als het CDA over vallen, is de onevenredige hoeveel tijd die men kwijt is aan administratie. “Gemiddeld 40 procent van de tijd“, volgens CDA Rijswijk. De christen-democraten vragen zich af of al die administratieve taken en regels in de zorg wel nodig zijn? “Regels die we met elkaar snappen zijn prima. Maar als een regel onnodig is, kunnen we deze dan niet beter schrappen?”

Raadslid Krijn de Graaf sprak hierover met minister Hugo de Jonge (CDA). De Jonge profileert zich als strijder 'tegen de spreadsheets en de stopwatches'. Zo heeft hij opdracht gegeven de 5 minutenregistratie als norm te schrappen. Dit is een eerste concrete stap van vernieuwing van de ouderenzorg. Zo’n grote opdracht kan natuurlijk niet alleen vanuit Den Haag aangepakt worden. Een groot deel van de overheidstaken met betrekking tot zorg zijn immers in 2015 gedecentraliseerd naar de gemeente. Daarom gaat het CDA Rijswijk met steun van minister Hugo de Jonge nu ook op gemeentelijk niveau de strijd aan.

Tot slot wil het CDA Rijswijk graag van u horen hoe u de zorg ervaart. Wilt u hierover meepraten en samen aan de slag gaan om de zorg in Rijswijk, beter en slimmer te organiseren? Neem dan contact op met Annemie Koegler op 06-53960543 of [email protected]


Foto: Digitaal Dagblad