BvR: “Kent gemeente Rijswijk te lage studietoeslagen toe?”

mainImage
BvR: “Kent gemeente Rijswijk te lage studietoeslagen toe?”

De fractie Beter voor Rijswijk heeft aan het Rijswijkse College gevraagd om de studietoeslagen te evalueren met de gemeenteraad. De fractie van fractieleider Larissa Bentvelzen vindt dat de toelage momenteel te laag is.

“Het bedrag wat de gemeente Rijswijk nu toekent is te laag volgens de LSVb en CNV. Het bedrag zou moeten liggen op €282,-. In de gemeente Rijswijk is er een evaluatie geweest op de individuele studietoeslagen op 13 december 2016. Toen is de studietoeslag verhoogd van €100,- naar €150,- euro.  De individuele studietoeslag is bedoeld voor studenten op het mbo, hogescholen en universiteiten die na hun opleiding wel kunnen werken, maar niet in staat zijn om het minimumloon te verdienen. Deze groep jongeren kunnen hun opleiding moeilijk combineren met een bijbaantje. Om te voorkomen dat deze groep meer moet lenen of hogere studiekosten hebben, is er een individuele studietoeslag.”

Tot 2015 werd de studietoeslag geregeld in de Wajong en kon je aanvragen bij het UWV. Nu is hiervoor de gemeente waar je woont verantwoordelijk. Vroeger hadden studenten in de Wajong recht op 25% van het minimumloon. Het gemiddelde jeugdloon is op dit moment €1.128,27 (bron: NIBUD). Een maandelijks bedrag van 25% hiervan, komt neer op afgerond 282 euro.

Beter voor Rijswijk stelt de volgende vragen aan het college:
- Is de gemeente Rijswijk voornemens om de studietoeslagen opnieuw te evalueren met de gemeenteraad?
- Vindt het college dat de gemeente Rijswijk een te lage studietoeslagen toekent? Zo nee, waarom niet?
- De gemeente Rijswijk en haar studietoeslagen staan nog niet op de website www.studietoeslagen.nl. Is de gemeente Rijswijk voornemens hier, net als andere gemeenten, openheid van zaken in te geven?

 


Foto: Digitaal Dagblad