Burgemeester komt in najaar met voorstel over uitbreiding handhaving

mainImage
Burgemeester komt in najaar met voorstel over uitbreiding handhaving

Burgemeester Michel Bezuijen heeft op de raadsvergadering van afgelopen dinsdag toegezegd om in het najaar met een voorstel te komen waarin de handhavingscapaciteit in Rijswijk wordt uitgebreid. CDA Rijswijk had gevraagd om extra handhavers in te zetten om zo de verrommeling in de openbare ruimte tegen te gaan.

Uitbreiding van de handhavingscapaciteit is nodig, vindt het CDA Rijswijk. “Er zijn de laatste tijd veel signalen van inwoners over bijvoorbeeld zwerfafval, het bijplaatsen van afval bij containers en foutparkeerders die de verkeersveiligheid in gevaar brengen”, zegt de Rijswijkse afdeling van de partij. “We merken ook dat de beschikbare capaciteit van handhaving op gespannen voet staat met het gewenste niveau van leefbaarheid.”

Toezicht en handhaving moeten een grote rol spelen in het tegengaan van de verrommeling van de openbare ruimte en bijdragen aan een positiever veiligheidsgevoel. Ook heeft goede zichtbaarheid van handhavers een preventieve werking op in het naleven van regels.

De burgemeester heeft toegezegd om in het najaar met een voorstel te komen waarin de handhavingscapaciteit in Rijswijk wordt uitgebreid. Doel is hiervan is snel en adequaat op te treden in de openbare ruimte en vlot in te kunnen spelen op klachten en signalen van inwoners.


Foto: Digitaal Dagblad