Beter voor Rijswijk en Rijswijks Belang vragen aandacht voor rotzooi Wilhelminapark

mainImage
Beter voor Rijswijk en Rijswijks Belang vragen aandacht voor rotzooi Wilhelminapark

De fracties Beter voor Rijswijk en RijswijkBelang hebben aan het college aandacht gevraagd wat te doen aan de rotzooi die wordt achtergelaten nadat mensen de openbare parken in Rijswijk hebben bezocht.

“De eerste zomerse dagen zijn inmiddels een feit, open natuurparken in Rijswijk worden weer flink bezocht. Helaas hebben wij moeten constateren dat de bezoekers van het park na het gebruik maken ervan, de overgebleven resten zoals BBQ sets, kolen, borden, bekers, blikjes, plastic zakjes gewoon achter laten op de plek waar er is gerecreëerd. Vorig jaar rond om deze tijd is hier al eerder aandacht voor gevraagd tijdens de Forum vergadering (1) door BvR, toen is er actie ondernomen.

Op grond van artikel 42 van het Reglement van Orde willen wij u de volgende vragen stellen:
1: Bent u het met onze fracties eens dat Rijswijkse parken door bezoekers schoon achtergelaten moeten worden? Zo nee, waarom niet? 2: Bent u ook zo geschrokken na het zien van de foto’s en live opnames op de site van RijswijksBelang ?
2: Zo nee, waarom niet?
3: Deelt u onze mening dat er actie genomen moet worden om vervuiling tegen te gaan in onze Rijswijkse parken? Zo ja, welke actie gaat u ondernemen? ( graag onderbouwen) Zo nee, waarom niet?
4: Deelt u onze mening om maar dagelijks een schoonmaak team te sturen op de kosten van de belasting betaler om het achtergelaten afval op te ruimen niet de juiste oplossing is? Zo nee, waarom niet? 4a: Kan u ons vertellen wat de kosten zijn van het “ extra” schoonmaken van deze parken, nadat er is geconstateerd dat vuil is achtergelaten? Zo nee, waarom niet? Als voorbeeld kwam er een extra team op maandag ochtend (5-5-18)het Wilhelmina park schoonmaken, in opdracht van de gemeente Rijswijk.
5: Deelt u onze mening dat handhaving hier een grotere rol in kan gaan spelen om vervuilers van onze parken strenger aan te gaan pakken? Zo nee, waarom niet?
6: Indien de vervuiling blijft houden ondanks maatregelen, bent u bereid om een BBQ verbod in te stellen voor parken in Rijswijk? Zo nee, waarom niet? 7:Is het wel eens onderzocht of het vele barbecueën in deze groene zone leidt tot hogere luchtvervuiling? Zo nee, waarom niet?


| Foto: Digitaal Dagblad