Betaalbare woningen in Havengebied voor Rijswijkse jongeren

mainImage
Betaalbare woningen in Havengebied voor Rijswijkse jongeren

In Rijswijk worden de komende jaren goedkope woningen voor jonge starters gerealiseerd. Het Havengebied in de Plaspoelpolder zou daarvoor de meest geschikte locatie zijn. Dit blijkt uit antwoorden van het College op raadsvragen van Gemeentebelangen en RijswijksBelang.

Voor de verkiezingen had RijswijkNextVlogger Tianne alle fractieleiders gevraagd of er goedkope huizen voor jonge starters moesten komen en allen antwoordden volmondig ‘ja’. Gemeentebelangen en RijswijksBelang wilden van het College horen wat het voor de Rijswijkse jongeren gaat doen en de twee partijen werden vooralsnog niet teleurgesteld:

Het College: “Wij willen actief met ontwikkelaars het gesprek aangaan over de mogelijkheden tot het creëren van kleinere, goedkopere woningen voor starters. Vooral gaat het hier dan om transformatie van kantoren naar woningen. Eventueel in de vorm van een microwoningen, daar waar de locatie zich voor leent.”

In antwoord op de vraag of het Havengebied in de Plaspoelpolder daarvoor een goede locatie zou zijn, antwoordt het College: “Ja. Het Havengebied lijkt ons ook een goede locatie. We zijn op dit moment bezig met een gebiedsgerichte uitwerking waarbij naast bedrijfsmatige activiteiten ook plaats zal zijn voor andere functies zoals wonen. Wij zullen de kleinere starters woningen als optie hierbij meenemen en actief aan ontwikkelaars voorleggen.”

Foto: Google Maps


Foto: Digitaal Dagblad