De politie onderzoekt een ernstig incident, die gepleegd is op vrijdag 2 december 2016 omstreeks 3:30 uur, in de Herenstraat te Rijswijk. Het gaat hierbij om de gewelddadige overval nabij een Japans restaurant op een van de medewerkers.

De politie vraagt of u toen iets gezien of gehoord en draagt uw informatie bij aan de oplossing van dit incident. Daarom willen wij u via deze weg enkele vragen stellen. Wij rekenen op uw medewerking. Tenslotte gaat het om de veiligheid in uw woonomgeving en alleen samen kunnen wij daaraan werken.

De politie vraagt of u of één van uw huisgenoten :
• rond dat tijdstip van het incident een persoon (personen) gezien, die zich verdacht ophield(en) in de omgeving van de Herenstraat te Rijswijk?
• rond dat tijdstip van het incident onbekende voertuigen ( denk ook aan bromfietsen) in de straat of directe omgeving gezien?
• de laatste tijd verdachte omstandigheden heeft gezien of gehoord in uw eigen straat?
• iets heeft gehoord over personen die (mogelijk) betrokken waren geweest bij dit incident?
• informatie die mogelijk in relatie staat tot dit incident?

Als u meent iets te hebben gezien of gehoord, waarvan u vermoedt dat dit mogelijk in verband staat met dit incident, wilt u dan zo vriendelijk zijn telefonisch contact op te nemen met de ‘Districtsrecherche Westland/Delft’. Wij zijn te bereiken via het telefoonnummer 0900-8844.

Uiteraard kunt u ook schriftelijk reageren. Wij zullen zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens en met wat u ons vertelt. Bij schriftelijke reactie kunt u de brief zenden naar bovenstaand adres.