Ook de BBR (Belangen Bedrijven Rijswijk) besteedt op haar website aandacht aan het op termijn verdwijnen van Shell in Rijswijk. De website vermeldt: ”Werd in 1999 nog duidelijk voor Rijswijk gekozen, helaas heeft Shell besloten haar activiteiten te concentreren in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. In Rijswijk is met name het onderdeel Exploratie gevestigd, een activiteit die door Shell wordt afgestoten. Wat achterblijft is een mooie locatie die overigens ook nieuwe kansen biedt, een mooi complex voor innovatie, bedrijven in combinatie met een campus. Dat is een model waarop kan worden ingezet. De BBR zal met een minicongres in december bijdragen aan de toekomst van bedrijvigheid, in de Rijswijkse bedrijvenparken, met een congres over de toenemende robotisering in de maatschappij.”

“Het betekent niet dat robotisering dé oplossing is voor de leeg te komen gebouwen van Shell”, vervolgt Schepman, secretaris van de BBR. “Maar we moeten wel proberen voorop te blijven lopen op het gebied van nieuwe ontwikkelingen. De campus die er nu ligt biedt ook nieuwe kansen voor bedrijven op het gebied van innovatie. We betreuren heel erg dat Shell zal weggaan, maar we moeten ook niet in dat verdriet blijven hangen. We willen de Plaspoelpolder gaan herontwikkelen. Dat zien wij als een mooie uitdaging.”