Nadat de verschillende wethouders de Rijswijkse bevolking op verschillende locaties hadden geholpen met prangende vragen over het nieuwe parkeerbeleid, was het nu (weer) de beurt aan de gemeenteraadsleden.

In het forum van dinsdagavond kwam het parkeerbeleid weer ter sprake. Wethouder René van Hemert had het druk met de vele vragen en het wegnemen van de verdenking dat hij de gemeenteraad verkeerd zou hebben voorgelicht over de te verdwijnen blauwe zones. Ook de dure parkeertarieven rond winkelcentrum In de Bogaard kwamen nogmaals ter sprake.

Vooral de winkeliers, maar ook vele vrijwilligers zouden de dupe kunnen zijn van het verdwijnen van de blauwe zones en het heffen van parkeergeld. De aanwezige gemeenteraadsleden wilden vooral ook dat het gebied waar het dure parkeertarief (2,25 euro per uur) rond het winkelcentrum In de Bogaard werd gehanteerd, zou worden verkleind.

Verschillende partijen hadden het idee dat de wethouder hun vragen ontweek. Die onbeantwoorde vragen kwamen in volgende termijnen weer terug. De wethouder werd ‘gered’ door Dick Jense, fractievoorzitter van Onafhankelijk Rijswijk, die een ordevoorstel deed en wethouder Van Hemert respijt gaf om er nog eens over na te denken en de onbeantwoorde vragen nu wel zou kunnen beantwoorden. De partijen steunden dit voorstel.

Wethouder Van Hemert zegde toe dat hij in een notitie, uiterlijk op dinsdag 28 februari, verder zou ingaan op de vragen van de gemeenteraadsleden. In het forum kon niet worden gestemd over het parkeerbeleid. Dat zou eventueel wel kunnen in de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 7 maart. Naar aanleiding van de antwoorden van Van Hemert kunnen verschillende partijen kunnen overwegen om moties in te dienen.