Een aantal bewoners van het bewonersinitiatief Park Hofrust heeft het initiatief genomen om Park Hofrust opnieuw in te richten om zo het Rijswijkse park zijn allure en functie van stadspark weer terug te geven.

Maandag 14 november 2016 was wethouder Marloes Borsboom op het wijkcentrum het Oude Raadhuis Laan van Hofrust 4, aanwezig om de werkzaamheden in het park feestelijk op te starten.
Symbolisch werd, met Marloes Borsboom aan het stuur gezeten, een stapel straatstenen verplaatst. In het wijkgebouw werden daarna de laatste plannen nog luchtig doorgenomen en als het aan de gedreven enthousiaste bewoners ligt zal een mooie toekomst voor het Park Hofrust verzekerd zijn.

Het initiatief is tot stand gekomen dankzij subsidie van de Provincie en de gemeente Rijswijk.

Foto’s: Wim Mecksenaar