Afgelopen weekend vernam de Burgemeester uit de media dat in zalencentrum Event Plaza een bijeenkomst van ‘Het comité ter verdediging van Palestijnse gevangenen’ zou worden gehouden. Vanaf dat moment heeft de gemeente zich een beeld gevormd van de situatie om te kunnen beoordelen of dit een vergunningplichtig evenement betrof en of er maatregelen zouden moeten worden getroffen. Vanmiddag liet de exploitant van het zalencentrum weten dat het congres geen doorgang zal vinden.”