Op dinsdagavond 3 oktober heeft een groep ouders van de Petrusschool presentaties gevolgd van de Gemeente Rijswijk, Onderwijsadvies en Tjinco (organisatie o.a. gericht op aanleg veilige schoolzones) over verkeerseducatie en verkeersveiligheid. Na deze presentaties is deze groep enthousiast aan de slag gegaan om gevaarlijke knelpunten in kaart te brengen. De komende week kunnen ook andere ouders nog aangeven wat gevaarlijke knelpunten zijn.

Bent u buurtbewoner van onze wijk, ga gerust eens langs bij hen op school deze week om ook uw knelpunten kenbaar te maken. Ook zullen zij de komende weken de kinderen vragen om knelpunten van de route van huis naar school kenbaar te maken. Met deze input gaat de Gemeente Rijswijk aan de slag om een ontwerp te maken van een veilige schoolzone. Zodra dat ontwerp bekend is zal de Gemeente Rijswijk en Tjinco dat presenteren.

Naast het aanpassen van de schoolomgeving, blijft de Petrusschoolen op school de kinderen voorbereiden op deelname aan het verkeer. Zij doen dit door praktische en theoretische verkeerslessen te geven aan alle leerlingen van onze school.