De verwachting is dat dit kalenderjaar nog de procedure afgerond zal worden om tot executoriale verkoop van de opstallen (clubgebouw en kleedkamers) van Sportpark Prinses Irene overgegaan zal worden.

Er zijn tot nu toe vier commerciële partijen die hun belangstelling kenbaar maakten. Ook is er een groep vrijwilligers die heeft aangegeven zich sterk te willen maken voor het gebruik van het terrein. Eind september en begin december is tevens gesproken met personen die hebben aangegeven plannen te hebben om een vereniging op te richten.

Op dit moment wordt het sportpark gebruikt door Korfbalvereniging Refleks, een bowlvereniging, bewegingsonderwijs van het voortgezet onderwijs en schoolsport. Incidenteel maakt ook de kinderopvang gebruik van de velden. Over de verdere invulling van het Sportpark Prinses Irene vinden nog steeds gesprekken plaats met partijen die hebben aangegeven hier interesse in te hebben. Tot nu toe blijkt dat men de velden niet wil huren als er geen gebruik kan worden gemaakt van de accommodatie met kantine, kleedkamers en doucheruimtes.

Zoals bekend heeft de belastingdienst beslag gelegd op het opstalrecht. De gemeente kan daar, op dit moment, dus niet over beschikken. De belastingdienst heeft de gemeente laten weten dat de procedure om een definitief besluit over is afgerond. Dit betekent dat de notaris nog voor het einde van dit jaar opdracht krijgt om tot de executoriale verkoop over te gaan. De verwachting is vooralsnog dat een en ander ongeveer twee maanden in beslag neemt.

Het bestuur van Haaglandia heeft de beslissing van de belastingdienst nog niet formeel ontvangen. Ook door het college is men niet ingelicht.

De gemeente lijkt de meest voor de hand liggende gegadigde om het opstalrecht te kopen.