Voor veel Rijswijkers zijn de slecht werkende verlichting, het plaatsen van grofvuil, en graffiti een doorn in het oog. Dat geldt ook voor veel gemeenteraadsleden.

Naar aanleiding van een beroep van Ed Braam van Beter voor Rijswijk op het College antwoordt wethouder Ronald van der Meij dat de huidige gang van zaken hem ook niet bevalt. “Ook ik ben verbaasd hoe de Rijswijker omgaat met afval. Men zet te pas en te onpas grofvuil op straat. Natuurlijk ruimen we dat in overleg met Avalex op. Maar we willen ook kijken of we dat afval kunnen traceren naar degene die het buiten hebben gezet. We willen in het voorjaar extra ronden laten ‘lopen’. Maar hierbij wil toch alsnog een klemmend beroep doen op de Rijswijkers hun stad schoon te houden.”

Verlichting
“Ook met de openbare verlichting gaat het niet zoals we nu graag willen zien. We zijn wel regelmatig in contact met de beheerder. Het vergt een langere aanlooptijd om alles op orde te krijgen. Gelukkig daalt het aantal klachten licht, maar we zijn er nog lang niet. Het is vaak complexer dan de inwoners en wij ons kunnen voorstellen. Het gaat niet om het vervangen van een lamp, maar vaak moeten er ondergronds kabels worden vervangen. Dat gaat niet van de een op de andere dag. Ik wil wel mijn dank uitbrengen aan de buurtpreventieteams die ons op de hoogste houden van het niet werken van de openbare verlichting”, aldus wethouder Van der Meij.

Graffiti
“We krijgen ook veel meldingen binnen van graffiti. Het maakt de stad er niet mooier op. We proberen dat zoveel mogelijk van objecten die van de gemeente zijn, weg te halen. Het gaat ons te ver om de graffiti op andermans objecten weg te halen. We hebben wel onlangs met Stedin, beheerder van bijvoorbeeld elektriciteitshuisjes, afgesproken dat zij de graffiti van hun objecten gaan verwijderen. Dat zal gefaseerd gaan gebeuren.”