Naast Onafhankelijk Rijswijk en het CDA heeft ook de fractie van Beter voor Rijswijk vragen aan het College gesteld over het weigeren van de exploitatievergunning voor Haaglandia. ,, De sluiting van de kantine van Haaglandia is de doodsteek voor 1.000 leden,” aldus fractievoorzitter Ed Braam.

De gemeente Rijswijk heeft op basis van een advies van Landelijk Bureau Bibob besloten de exploitatievergunning voor de kantine van Haaglandia af te wijzen. Hierdoor moet Haaglandia naar de rechter om het plezier van de 1.000 leden veilig te stellen. Tijdens de laatste forumvergadering hebben diverse raadsleden aan het college gevraagd om dit probleem samen met Haaglandia op te lossen.

Op grond van artikel 42 van het Reglement van Orde stellen de fracties van BVR en CDA de volgende vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijswijk:

1. Bent u bereid om alle inspanningen te richten om (alsnog) samen met Haaglandia een oplossing te vinden voor het verlenen van de exploitatievergunning en drank- en horecavergunning? Zo nee, waarom niet?
2. Deelt u de mening van BVR en het CDA dat door het aftreden van het bestuurslid van Haaglandia, die nota bene een VOG heeft, Haaglandia de eerste stap al heeft gezet om tot een oplossing te komen en dat de bal nu bij het college ligt? Zo nee, waarom niet?
3. Deelt u de mening van BVR en het CDA dat de exploitatie van een kantine essentieel is voor een financieel gezonde voetbalvereniging?
4. Wilt u de inhoud van het bibob advies toesturen aan de leden van de gemeenteraad?
5. Vindt u het voor de samenleving ook van groot belang dat er door bloeiende verenigingen hart ontstaat in de Rijswijkse samenleving?
6. Vindt u dat het college zich moet inspannen om clubs te behouden voor de samenleving in plaats van deze van de wal in de sloot te helpen? Zo ja, waarom heeft u dan niet eerder een hand uitgestoken naar VV Haaglandia?
7. U heeft de raad telkens actief op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen rondom Haaglandia. Kunt u aangeven waarom u heeft verzuimd de raad op de hoogte te brengen van het resultaat van het kort geding?
8. Kunt u ons de uitspraak verstrekken? Zo nee, waarom niet?
9. Bent u het met ons eens dat het hangende een strafrechtelijke procedure een verdachte niet schuldig is?
10. Zo nee, waarom schuldig? Zo ja, waarom op basis van vermoedens een vergunning afwijzen?
11. Realiseert het college zich dat het plezier van 1.000 leden door uw handelen op het spel wordt gezet?