Vandaag, toevallig op dezelfde dag als dat de bruggen in Rijswijk hinder ondervonden van een stroomstoring, heeft Onafhankelijk Rijswijk een brief gestuurd aan Provinciale Staten. Daarin vraagt de partij om het tijdvak rondom de spits, waarin de bruggen in Rijswijk niet mogen worden geopend, te verruimen.

Op dit moment ondervinden forenzen veel vaker dan afgesproken hinder van openstaande bruggen. De bediening van de bruggen is in handen van de Provincie Zuid-Holland. Er bestaan afspraken tussen gemeente en de provincie over het gesloten houden van de bruggen tijdens de spitstijden. Recente klachten en foto’s tonen aan dat die afspraak met regelmaat onvoldoende wordt gehandhaafd, waardoor de brug toch op (of rond) de spitstijden openstaat. Dit veroorzaakt grote (milieu)overlast en onveilige situaties in het Rijswijkse verkeer, met name door de grote verkeersdrukte in de spits over belangrijke hoofd- en verbindingswegen.