Na jaren van plannenmakerij wordt het volgens Onafhankelijk Rijswijk nu tijd voor actie. Het bereidt daarom een voorstel voor om de leegloop van winkelcentrum In de Bogaard een halt toe te roepen. Inzet van een Leegstandsverordening is daarbij onderdeel van een pakket aan maatregelen om de winkels én het winkelend publiek terug te halen naar Rijswijks grootste winkelcentrum.

Onafhankelijk Rijswijk wil dat de gemeente Rijswijk de Leegstandwet gaat inzetten om de leegloop van de Bogaard een halt toe te roepen. Dick Jense:” Plannen voor herontwikkelingwaren er in overvloed, maar tot échte actie kwam dit college nog altijd niet. Nu het creëren van mooie plannen en plaatjes zoals de “Gebiedsvisie In de Bogaard en omgeving” geen effect blijkt te hebben, wordt het wat OR betreft tijd voor dwingender actie. In de afgelopen jaren is de leegstand toegenomen tot zo’n 20% tot 25% van alle winkel- en kantoorruimte. Door de introductie van een Leegstandverordening kan de gemeente afdwingen dat leegstand actief wordt bestreden. Duurt de leegstand langer dan 6 maanden, dan moet dit door de verhuurder bij de gemeente worden gemeld. Daarnaast kan de gemeente bij verhuurders afdwingen dat aanpassingen worden gedaan om het gebouw geschikt te maken voor specifiek gebruik. Na een jaar leegstand kan de gemeente een (verplichtende) voordracht doen voor een gebruiker en kan zij boetes opleggen als hieraan niet wordt voldaan. Onder andere de gemeente Schiedam nam begin 2017 dezelfde maatregel.”

Leegstandswet
“Onafhankelijk Rijswijk pakt de handschoen op en werkt aan een initiatiefvoorstel om een verordening op basis van de Leegstandwet (zoals bv. dit jaar ook in Schiedam werd gedaan) te combineren met andere maatregelen: de realisatie van (gedeeltelijk) gratis parkeren en de introductie van stimuleringsmaatregelen voor vestiging van ondernemers/winkeliers. Daarbij zal worden ingezet op een samenwerking tussen gemeente, winkeliers en de exploitant van de parkeergarage (Q-Park). Doel van het voorstel is om – naast het dwingende karakter van de Leegstandverordening – de lasten van het pakket aan maatregelen door de verschillende betrokken partijen naar redelijkheid te laten dragen.”