Naar aanleiding van de brief die het Rijswijk college aan de gemeenteraad heeft gericht betreffende het Sportpark Prinses Irene heeft de fractie Onafhankelijk Rijswijk de volgende artikel 49 vragen gesteld.

Onafhankelijk Rijswijk wil graag weten of de Haaglandia bestuurders, als directbetrokkenen, over het voornemen van de belastingdienst om opdracht te verstrekken aan een notaris om over te gaan tot executoriale verkoop van de opstallen, c.q. het opstalrecht van V.V. Haaglandia, op de hoogte zijn. Ook vraagt de fractie zich af waarom de Belastingdienst daarover ook in gebreke is gebleven.

De fractie Onafhankelijk Rijswijk wil vooraf volledig geïnformeerd te worden over de rol en procesgang, tijdstip en condities, die de gemeente denkt te hanteren rondom de executoriale verkoop door de Belastingdienst.