De fractie Onafhankelijk Rijswijk heeft aan het Rijswijks College vragen gesteld over de uitspraak van de Raad van State inzake ingebrachte zienswijzen van DSM tegen bouwontwikkelingen in RijswijkBuiten, Parkwijk.

“Inmiddels is dit bezwaar aanleiding voor – begrijpelijke – onrust onder (adsprirant) kopers in RijswijkBuiten, Parkwijk. Mensen blijken niet op de hoogte te zijn wat er nu gebeurt en worden van het ‘kastje naar de muur gestuurd’ als zij om informatie vragen. Recentelijk heeft makelaardij Olsthoorn, na vragen van een (adspirant) koper medegedeeld:”Dat als er informatie is, dit van de ontwikkelcombinatie RijswijkBuiten moet komen. En omdat zij nog niets hebben gehoord, gaan zij er van uit dat de oorspronkelijke planning nog steeds geldt”.
Al eerder heeft geen, althans “foute informatie” geleid tot problemen bij kopers. Ook daarbij wordt diverse partijen onduidelijkheid verweten. Dit dreigt nu opnieuw.”

De fractie Onafhankelijk Rijswijk vraagt nu aan het college

1) Wie is eindverantwoordelijk voor de juiste informatie aan (adspirant)kopers in RijswijkBuiten?

2) Waarom moeten (adspirant) kopers zoeken naar de juiste informatie? Nu in het bijzonder n.a.v. bedoelde uitspraak van de Raad van State?

3) Kan het College ons verzekeren dat de (adspirant)kopers op de kortst mogelijke termijn de juiste informatie zullen krijgen?

4) Wanneer wordt de raad geïnformeerd over de consequenties van de gedane uitspraak, in dezen, van de Raad van State?