Onafhankelijk Rijswijk neemt het op Haaglandia, waarvan de exploitatievergunning door de gemeente is gewijzigd.

,,Onze fractie, Onafhankelijk Rijswijk, maakt zich grote zorgen omtrent het gevolgde beleid van de gemeente ten aanzien van de vergunningverlening aan sportverenigingen in het algemeen, Haaglandia in het bijzonder,” aldus fractievoorzitter Dick Jense. ,,Wij sluiten daarom niet uit om verdergaande instrumenten te benutten – die de wet ons biedt – als uw college niet snel duidelijkheid brengt; de raad daarover informeert en het tot een pasklare oplossing komt voor het nu ontstane probleem van voetbalvereniging Haaglandia.Gezien het grote belang voor sportief Rijswijk verzoeken wij het college zo snel mogelijk antwoord op onze vragen geven.”

Raadslid Dick Jense heeft vragen m.b.t. Haaglandia

De vragen luiden als volgt.

1.) Volgens onze informatie is de zaak “onder de Rechter”. Klopt dit?

2.) Betekent het weigeren van de benodigde vergunning voor Haaglandia ook dat u
hierop zult gaan handhaven?

3.) Wat is de grondslag voor de weigering om de benodigde exploitatievergunning
aan Haaglandia te verlenen?

4.) Klopt het dat er meer sportverenigingen zijn waar de exploitatievergunning
voor de kantine eveneens ontbreekt? Zo ja, welke verenigingen zijn dat?

5.) Wordt bij deze verenigingen wel of niet gehandhaafd op het ontbreken van de
benodigde exploitatievergunning? Wat is de reden om dit dan hier juist wel of
juist niet te doen?

6.) Waarom wordt er wel een persbericht door de gemeente uitgebracht over de
ontbrekende exploitatievergunning bij Haaglandia en niet over de andere
verenigingen? Wat is hiervan de reden?

Namens de fractie Onafhankelijk Rijswijk,

Wim Dijkhuizen,

Dick Jense