Naar aanleiding van de 8 december 2016 aan de raad gerichte brief van de heer Kersloot, met als onderwerp “Winkelvoorzieningen dr H. Colijnlaan”, stelt Onafhankelijk Rijswijk verschillende vragen aan het College in Rijswijk.

De beide raadsleden, Dick Jense en Wim Dijkhuizen, vragen zich af waarom uitbreiding van supermarkt Hoogvliet volgens ditrubitieplanologisch onderzoek, zoals door de gemeente wordt omschreven, niet wenselijk is. De heer Kersloot, directeur van de Exploitatiemaatschappij Noord West Nederland die het onroerend goed bezit waar de winkels van de Dr. H. Colijn in gevestigd zijn, moest om antwoord te krijgen op bovenstaande vraag, een formeel principeverzoek aan de ambtelijk medewerkers richten. Dit heeft hij op juli 2015 gedaan, maar heeft tot op heden nog geen reactie mogen ontvangen. Onafhankelijk Rijswijk vraagt waarom dit niet is gebeurd.

Bovendien stelt Onafhankelijk Rijswijk dat indien er van ‘gratis’ parkeren bij winkelcentrum In de Bogaard sprake is, dat dit dan ook moet gelden voor de andere in Rijswijk aanwezige winkelcentra zoals onder andere aan de Colijnlaan.