De fractie Onafhnakelijk Rijswijk heeft er geen geheim van gemaakt dat het de plannen rond het Huis van de Stad te eenzijdig en risicovol vindt.

De partij vindt dat het college met het huidige plan belangrijke kansen voor Rijswijk laat liggen. Zij vroeg Marc Nolden, een professioneel landschapsarchitect, om samen met hen de situatie ter plaatse te beoordelen en een ‘artist impression’ te ontwikkelen. Nolden deelde de conclusies van OR: er zijn zonder meer kansen voor de ontwikkeling van een breder gebied dan het gebouw alleen. Maar dan moet de opgave worden verbreed en moet een ontwikkelaar worden uitgenodigd om de verschillende opgaven en kansen bij elkaar te brengen tot een slimme en haalbare oplossing. Zo kunnen kansen op het vlak van ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en wijkeconomie in één beweging worden benut.

Parkhuis
“Het Parkhuis van de Stad is een multifunctioneel gebouw, dat meerdere functies combineert: winkels en horeca (bijvoorbeeld pizzeria Casanova) in de ‘plint’ op de begane grond, Trias en de bibliotheek op de eerste paar verdiepingen en daarboven voldoende ruimte voor appartementen met prachtig uitzicht over onze stad en de Landgoederenzone, zo leert de conclusie van Nolden en de fractie Onafhankelijk Rijswijk. “Het pand integreert in de groene omgeving, en biedt ruimte aan de toepassing van innovatieve ecologische oplossingen voor bouwen en wonen. Bij dit plan blijft ook het belangrijkste uitgangspunt van Onafhankelijk Rijswijk bij herontwikkeling overeind: risico’s moeten niet worden gedragen door de inwoners van Rijswijk. De gemeente neemt de ontwikkeling van het gebouw daarom niet zelf ter hand en neemt geen onnodige financiële risico’s. De uitgaven die wel op de gemeentelijke begroting drukken, komen direct ten goede aan de leef-kwaliteit en uitstraling van de omgeving (zoals de ondergrondse parkeergarage) en geven een economische, culturele en maatschappelijke impuls aan het gebied.”

Onacceptabel
Komende week besluit de gemeenteraad over de renovatie van het oude stadhuis aan de Generaal Spoorlaan. “Onafhankelijk Rijswijk vindt het onacceptabel dat de Rijswijkse burger mogelijk de rekening betaalt voor financiële tegenvallers en het optimistische scenario waarmee de gemeente heeft gerekend. De partij vindt daarom dat betere alternatieven moeten worden onderzocht. Ook willen wij dat het college met haar plannen een duidelijker visie uitdraagt, die ook daadwerkelijk wat verbetert voor Rijswijkers, in plaats van alleen het oplossen van een huisvestingsvraagstuk. De fractie hoopt dat een alternatief voorstel de Rijswijkse burgers en raadsleden ertoe aanzet om zich op 12 december 2017 uit te spreken voor een beter plan dan het nu voorliggende, eenzijdige en risicovolle voorstel.”