Woensdag diende er een kort geding dat Feel Good Radio namens Joey Koeijvoets had aangespannen tegen Dick Jense junior en senior van de Rijswijkse fractie Onafhankelijk Rijswijk.

Op de website van Onafhankelijk Rijswijk stonden verdenkingen van de Rijswijkse fractie over het toe eigenen van subsidiegelden door Feel Good Radio. Het radiostation verzorgt binnen Rijswijk (samen met Stichting Omroep Rijswijk) en Pijnacker-Nootdorp mede de rol van lokale omroep. Koeijvoets werd op de website van Onafhankelijk Rijswijk ‘subsidierover’ genoemd en dat schoot hem in het verkeerde keelgat met een kort geding tot gevolg.

De rechter deed nog een uiterste poging om beide partijen tot elkaar te laten komen omdat hij verwachtte dat na een mogelijke uitspraak van hem altijd nog een sfeer van verdachtmaking zou blijven hangen. Dit baseerde de rechter op het verweer van Onafhankelijk Rijswijk dat ruim 50 stukken bevatte die mogelijk het bewijs konden zijn voor fraude.

Op de gang van de Rechtbank Den Haag hadden beide partijen overleg, maar kwamen uiteindelijk niet tot elkaar. Onafhankelijk Rijswijk had aangeboden de beschuldigingen van de website te halen, maar weigerde een rectificatie over het gepubliceerde. De rechter die de partijen graag tot elkaar had gebracht, kon ook niet anders besluiten om over twee weken (woensdag 8 november) uitspraak te doen.

Inmiddels heeft Onafhankelijk Rijswijk artikel 42 vragen gesteld aan het Rijswijks College over de rechtmatigheid van de subsidie aan SOR/Feel Good Radio”.