Het College wenst iedereen ook langs deze weg een voorspoedig nieuwjaar. Men is van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie op woensdag 6 januari om 20.30 uur in de Rijswijkse Schouwburg.

De receptie is vrij toegankelijk. ,,We hopen u tijdens de receptie en/of bij andere gelegenheden in 2016 te mogen ontmoeten,” aldus het College.

foto RD: Wethouders Nicole Dierdorp, Marloes Borsboom en Rene van Hemert zijn ook in 2016 een luisterend oor.