Vanochtend stonden er weer lange files richting Rijswijk. De hoop is gevestigd dat in 2016 minder gaat worden. Rijkswaterstaat heeft nu een vergunning gekregen om een nieuwe weg aan te leggen. Deze weg ligt echter in het polderlandschap waardoor moet worden voorkomen dat de tunnel straks blank komt te staan. Bewoners zijn hier echter niet blij mee.

De aanleg kan leiden tot het uitdrogen van het weideland en tot de verzakking van hun woningen.

Het Hoogheemraadschap gaat nu akkoord met het onttrekken van water door middel van retourbemaling. Dit betekent dat grondwater teruggepompt wordt in het gebied. Hiermee wordt nagenoeg geheel voorkomen dat de grondwaterstand in de omgeving van de A4 daalt.